[]
[]
[bilnorge.no][Bilforlaget AS]
[]

Forbud mot bensin og diesel i UK


Knut Moberg d.e.Britisk myndigheter ønsker at det fra 2040 ikke skal være tillat å selge biler som går på bensin eller diesel. Forbudet vil også gjelde de fleste hybridbiler.

Foto: By Daniel Case [GFDL or CC BY-SA 3.0], from Wikimedia Commons

Bilindustrien er sjokkert og rystet over forslaget fra den britiske regjeringen som sier at fra 2040 skal alle nye biler som selges i landet ikke forurense. Det inkluderer varebiler og taxi.

Bakgrunnen for planen «road to zero» er nå utvidet til også å gjelde for de fleste hybridbiler. Bare kjøretøyer som kan kjøre minst 80 km uten å forurense blir fortsatt lovlig salgsvare.

Det innebærer blant annet at dagens Toyota Prius ikke lenger vil bli mulig å selge. Det er en av Englands mest solgte personbiler.

Fram til 2040 blir det en overgang til null-utslipps-biler. Byer innfører restriksjoner, og en av de første er London City som allerede i 2020 innfører strenge restriksjoner. De ønsker at alle kjøretøy, inkludert varebiler og taxi skal være utslippsfrie.

Det blir veiprising med sterkt varierende priser avhengig av drivstoffet kjøretøyet bruker.

I dag er 98 prosent av bilene i England enten diesel eler bensin. Myndighetene sier at de fram til 2040 vil innføre «verdens beste incentiver til de som velger biler med null-utslipp».


Artikkel fra www.bilnorge.no
URL: