Vil ha partnere med på klimamål - BilNorge.no
img
img
img
img
img
img
img
def bilnytt biljobb Bil FirmaBil YrkesBil Motorbransjen Default forside meny
bilde
Vil ha partnere med på klimamål
If Skadeforsikring har forpliktet seg til å bidra til Parisavtalen. Nå vil selskapet ha 3000 bilpartnere med for å nå nye, ambisiøse klimamål.
Biltester:
bsgif Biltester
Norges største samling biltester fra bladet Bil (1996-2021).

Twitter RSS
bsgif

If Skadeforsikring er Nordens største skadeforsikringsselskap innen bil. I 2020 alene gjennomførte If mer enn en halv million bilreparasjoner i samarbeid med selskapets 3000 nordiske partnere i bil- og verkstedbransjen.

Nylig forpliktet forsikringsselskapet seg til Science Based Targets-initiativet (SBTi), et frivillig FN-initiativ. If forplikter seg til å sette egne, ambisiøse mål om å redusere utslipp i tråd med Parisavtalen og med den nyeste forskningen på området.

– Vi i If har tett samarbeid med alle bilpartnerne våre. Både vi og mange av partnerne jobber allerede målrettet med utslippsreduksjon, blant annet når det gjelder reparasjoner, resirkulering og gjenbruk, sier Vidar Brustad, som leder Ettermarked Motor i Norge.

– Nå hever vi ambisjonsnivået vårt. Som Nordens største aktør innenfor bil er vi helt sikre på at våre valg har betydning og påvirker andre aktører.

Ifs nye forpliktelse til Science Based Targets betyr at selskapet skal redusere utslipp både i sin egen drift, i verdikjeden og i investeringene selskapet gjør. Målet er å bidra til å holde temperaturøkningen under 2 grader, og helst nærmere 1,5 grader Celsius.

Reparerer mer enn før
– Vi reparerer allerede langt flere bilruter enn før og har redusert både avfallsmengde og klimagassutslipp. Vi har også fokus på å reparere bildeler istedenfor å bytte dem ut med nye, og vi bruker flere brukte bildeler ved reparasjoner, sier Brustad.

– Ikke alle kunder vet at en brukt bildel kan ha like høy kvalitet som en ny bildel, i tillegg til at den brukte bildelen har betydelig kortere reisevei til verksted. Gjenbruk og reparasjon av deler betyr dermed både mindre kasting og reduserte utslipp knyttet til frakt og produksjon av nye deler. I tillegg fører reparasjon og bruk av brukte bildeler til redusert ventetid for kunden. Dette viser at det er fullt mulig å redusere utslipp og samtidig gi kunden bedre oppfølging enn før, forklarer Brustad og legger til:

– Slike tiltak kan selvsagt aldri gå på bekostning av sikkerhet eller kvalitet. Vi har derfor innført 8 års reparasjonstrygghet på reparasjoner og på brukte bildeler, slik at kundene skal vite at de kommer godt ut av det og forstår at brukte bildeler holder svært god kvalitet. Ellers hadde vi ikke gjort dette.

If ønsker å samarbeide med leverandører og andre partnere som selv har ambisiøse bærekraftsmål. Når If skal sette konkrete mål, vil selskapet også stille flere krav til samarbeidspartnerne.

– Bærekraftsmål vil være et viktig fokusområde. Det er helt naturlig for oss å ha en tett dialog med våre partnere rundt utformingen av disse målene. Vår opplevelse er at bransjen stiller seg positiv til endringene vi står overfor så lenge sikkerhet og kvalitet på reparasjon er ivaretatt, sier Caspar Hanneborg, som leder If Mobility i Norge.

– Samtidig tror vi det blir viktige diskusjoner rundt hvor raskt og hvordan vi skal nå disse målsetningene. De diskusjonene er nødvendige for å dytte oss framover, så det ser vi frem til.

Code of Conduct allerede på plass
If har allerede et avtaleverk på plass med partnerne, som underskriver Code of Conduct når de inngår samarbeid med If. Leverandørene forplikter seg til antikorrupsjon, arbeidsvilkår med organisasjonsfrihet, respekt for menneskerettigheter og de andre målene til FN Global Compact.

If har også tilleggsavtaler om bærekraft for bilbransjen og bygningsbransjen. Resultatet av dette er blant annet at bilpartnerne i 2020 reparerte og gjenbrukte 3400 tonn metall og plast i stedet for å bruke splitter nye bildeler.

Nylig fjernet If også den såkalte 60-prosent-regelen om at en bil som er mer enn 60% skadet, skal kondemneres. Nå skal brukbare biler med skader opp mot 100% av bilens verdi reddes.

Slik ønsker If mer reparasjon og gjenbruk og å redusere avfallsmengden. Samtidig har If gitt 8 års reparasjonstrygghet på brukte deler og reparasjonsarbeid for å gi kunden større trygghet.

toolbar_print.gif Printervennlig versjon   Del på facebook   twitter   tilbake.gif  Tilbake til forside
annonse

Bilbransjens stillingsmarked - rett til målgruppen

Se flere stillingsannonser her
logotest
Påmelding til daglig nyhetsbrev.
  
   
pix pix pix
pix pix pix pix
pix     pix
 
pix     pix
pix     pix
   
pix     pix
pix     pix
pix   pix

 
Annonse: